Jump to main content


Ny merking av CC-containere 2019


Informasjon til kunder.

7. januar 2019 vil det bli innført nye merker på CC-containerne.
Container Centralen i Danmark, som eier de aller fleste containerne som er i bruk i Norge, vil dermed få oversikt
over at kunder som benytter deres materiell også har leiekontrakter som dekker kundens reelle behov.
Pr. i dag er det for mange som er gratispassasjerer i systemet.

Container Centralen sender snart ut nye merker til de som har leiekontrakter.
Disse skal brukes fra og med 7. januar 2019.
Varer dere mottar fra og med denne dato vil derfor stå på containere med de nye merkene (grønn farge).
I en periode etter 7. januar vil det være containere med både gamle (røde) og nye merker (grønne) i omløp.

Blomsterringen har en stor jobb foran seg med å merke opp alle CC- containerne vi har leiekontrakt på.
I den forbindelse trenger vi hjelp fra dere.

Alt CC materiell med gamle merker returneres oss snarest og senest innen 1. februar 2019.
Det er viktig at dere stabler bunnene og hyllene, slik blir det plass på bilene til alt som skal i retur.
Når dere stabler bunnene, påse at merkene på containerne vender samme vei, da blir det mye enklere
for oss når vi skal sette på de nye merkene.

I løpet av de neste ukene vil vi kontakte mange av dere for å gå gjennom containersaldoen og
legge en plan for innhenting av containere.

Vi vil også minne om at dere fremover tar godt vare på tomcontainerne dere mottar fra oss og returnerer dem så fort som mulig.
Dette sikrer at vi har nok containere til disposisjon for å levere varer i høysesongene, samt hindre at kostnadene
ved å leie containere av Container Centralen øker.

Containere har en stor verdi og dere er ansvarlig for dem inntil de er returnert til Blomsterringen.