Jump to main content

Blomsterringen Engros AS Avd. Nordvest, Plutoveien 1,  6419 Molde

Tlf: 71246950 Faks: 71246955

E-post; mailto:post@blomsterringen.no

Navn Stilling Telefon  
Petter Aure Avdelingsleder 71246951

 

Arnstein Gujord   71246953

 

Astrid Kanestrøm   71246957