Jump to main content

AS Blomsterringen Engros Avd. Nordvest, Plutoveien 1,  6419 Molde

Tlf: 71246950

E-post; mailto:post@blomsterringen.no

Navn Stilling Telefon  
Petter Aure Avdelingsleder 71246951

 

Arnstein Gujord   71246953

 

Astrid Kanestrøm   71246957