Jump to main content

Vis aktsomhet - Unngå å spre fremmedlistede arter!

Fremmedartslista (tidligere kalt Svartelista, 2012) er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge. Artene på Fremmedartslista er de artene som er vurdert til kategoriene høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE) i «Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012».

«Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012» ble lansert under konferansen Natur 2012 i juni 2012. Dette er en oversikt over fremmede arter i Norge med økologiske riskovurderinger. Stedegne arter som blir spredt med menneskers hjelp til nye områder i Norge er ikke inkludert i vurderingene.

I «Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012» er artene fordelt på 4 overordnede grupper:

  1. Reproduserer i Norge - arter som er observert reproduserende og/eller etablert i Norge (1180 arter)
  2. Dørstokkarter - arter som har potensial for å reprodusere seg i norsk natur (203 arter)
  3. Ikke reproduserende - arter uten mulighet for å etablere seg og reprodusere i Norge (1140 arter)
  4. Faller utenfor prosjektets definisjon - stedegne arter som blir spredt til nye områder i Norge (72 arter)

Det er det kun arter som har potensial for å reprodusere seg i Norge innen 50 år som er risikovurdert; av totalt 2320 fremmede arter er det 1180 som er risikovurdert etter denne definisjonen.

De økologiske risikovurderingene blir gjennomført av vitenskapelige eksperter fra norske forskningsinstitusjoner ved hjelp av et kriteriesett som skal sikre en standardisert vurdering på tvers av artsgrupper. Artene vurderes etter ni ulike kriterier; 3 kriterier for invasjonspotensial og 6 kriterier for økologisk risiko. Artene vurderes til en av fem risikokategorier:

  • SE = svært høy risiko – 106 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)

  • HI = høy risiko – 110 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)

  • PH = potensielt høy risiko – 198 arter

  • LO = lav risiko – 393 arter

  • NK = ingen kjent risiko – 363 arter

Viktige regler for å ikke spre uønskede arter
Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturmangfoldet i Norge og noen hageplanter er svartelistet.
Det betyr at de kan spre seg utenfor hagen din og fortrenge ville arter som vokser ute i naturen.
Har du slike planter i hagen din, bør disse helst ikke komposteres, men kastes i restavfallet som sendes til forbrenning.
De fleste frø tåler ikke temperaturer over 60-70 grader. Skal du kompostere svartelista planter bør du derfor sikre deg at komposten har høye nok temperaturer til at frøene ikke overlever. Vi anbefaler likevel helst å levere slike planter på forbrenningsanlegg.

Det er også svært viktig at du ikke kaster frø eller plantedeler fra svartelistede planter utenfor hagen og ut i naturen. Såkalte ”villkomposter” har vist seg å være en betydelig årsak til at disse artene sprer seg ut i naturen.

Planter du bør være ekstra forsiktig med er parkslirekne, kanadagullris, lupiner, rynkeroser, kjempebjørnekjeks, gravmyrt og gravbergknapp. Enkelte av disse er ikke avhengig av frøspredning for å formere seg. Dette gjelder spesielt parkslirekne, gravbergknapp og gravmyrt. Disse må leveres til godkjent mottak.
Husk overdekking under transporten.

Artsdatabankens oversikt over fremmede arter, med norsk svarteliste, finner du her: http://www.artsdatabanken.no/fremmedearterinorge/2012

Nedenfor har vi listet to grupper, SE- Svært høy risiko & HI-Høy risiko, som begge inngår i den norske svartelisten.

Alle disse er merket med ‘*’ på våre pakksedler.

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Definisjonsavgrensning

Risiko

Acer pseudoplatanus

platanlønn

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Achillea nobilis

engryllik

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Allium schoenoprasum schoenoprasum

matgrasløk

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Amelanchier alnifolia

taggblåhegg

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Amelanchier lamarckii

kanadablåhegg

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Amelanchier spicata

blåhegg

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Arabis caucasica

hageskrinneblom

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Arctium tomentosum

ullborre

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Barbarea vulgaris

vinterkarse

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Berberis thunbergii

høstberberis

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Calystegia sepium spectabilis

prydstrandvindel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Campanula latifolia macrantha

prydstorklokke

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cerastium tomentosum

filtarve

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Clematis alpina

alperanke

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Corydalis solida

hagelerkespore

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster bullatus

bulkemispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster dielsianus

dielsmispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster divaricatus

sprikemispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster horizontalis

krypmispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster lucidus

blankmispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster multiflorus

blomstermispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Cotoneaster salicifolius

pilemispel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Elodea canadensis

vasspest

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Elodea nuttallii

smal vasspest

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Epilobium ciliatum ciliatum

ugrasmjølke

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Epilobium ciliatum glandulosum

alaskamjølke

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Festuca rubra commutata

veirødsvingel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Geum macrophyllum

amerikahumleblom

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Heracleum mantegazzianum

kjempebjørnekjeks

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Heracleum persicum

tromsøpalme

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Impatiens glandulifera

kjempespringfrø

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Impatiens parviflora

mongolspringfrø

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Laburnum alpinum

alpegullregn

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Laburnum anagyroides

gullregn

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lamiastrum galeobdolon galeobdolon

parkgulltvetann

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Larix decidua

europalerk

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lepidium latifolium

strandkarse

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Linaria repens

stripetorskemunn

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lonicera caerulea

blåleddved

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lotus corniculatus sativus

veitiriltunge

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lupinus nootkatensis

sandlupin

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lupinus perennis

jærlupin

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Lupinus polyphyllus

hagelupin

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Malus ×domestica

eple

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Melilotus albus

hvitsteinkløver

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Myrrhis odorata

spansk kjørvel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Odontites vernus serotinus

engrødtopp

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Pastinaca sativa hortensis

hagepastinakk

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Phedimus hybridus

sibirbergknapp

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Phedimus spurius

gravbergknapp

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Picea sitchensis

sitkagran

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Pinus mugo mugo

buskfuru

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Pinus strobus

weymouthfuru

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Populus balsamifera

balsampoppel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Populus ×berolinensis

berlinerpoppel

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Reynoutria japonica

parkslirekne

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Reynoutria sachalinensis

kjempeslirekne

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Reynoutria ×bohemica

hybridslirekne

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Ribes rubrum

hagerips

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Rosa rugosa

rynkerose

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Salix euxina

skjørpil

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Salix ×fragilis

grønnpil

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Solidago canadensis

kanadagullris

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Sorbus intermedia

svensk asal

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Sorbus mougeotii

alpeasal

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Swida sericea

alaskakornell

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Thymus praecox praecox

hagekryptimian

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Tsuga heterophylla

vestamerikansk hemlokk

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Vinca minor

gravmyrt

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Vincetoxicum rossicum

russesvalerot

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

Viola odorata

marsfiol

Fremmed art

SE -Svært høy risiko

 

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Definisjonsavgrensning

Risiko

Abies alba

edelgran

Fremmed art

HI - Høy risiko

Alchemilla mollis

praktmarikåpe

Fremmed art

HI - Høy risiko

Anthyllis vulneraria carpatica

fôrrundbelg

Fremmed art

HI - Høy risiko

Aronia ×prunifolia

purpursurbær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Aruncus dioicus

skogskjegg

Fremmed art

HI - Høy risiko

Bergenia cordifolia

hjertebergblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Bromopsis inermis

bladfaks

Fremmed art

HI - Høy risiko

Bunias orientalis

russekål

Fremmed art

HI - Høy risiko

Campanula glomerata 'Superba'

prakttoppklokke

Fremmed art

HI - Høy risiko

Caragana arborescens

sibirertebusk

Fremmed art

HI - Høy risiko

Celastrus orbicularis

 

Fremmed art

HI - Høy risiko

Centaurea montana

honningknoppurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Centaurea nigra nemoralis

ballastknoppurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Cicerbita macrophylla

 

Fremmed art

HI - Høy risiko

Cicerbita plumieri

alpeturt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Cotoneaster moupinensis

mørkmispel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Cotoneaster tomentosus

filtmispel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Crataegus laevigata

parkhagtorn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Crataegus sanguinea

sibirhagtorn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Crepis biennis

veihaukeskjegg

Fremmed art

HI - Høy risiko

Doronicum macrophyllum

kjempegullkurv

Fremmed art

HI - Høy risiko

Echinops sphaerocephalus

kuletistel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Festuca ovina capillata

grannsvingel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Festuca rubra megastachys

engrødsvingel

Fremmed art

HI - Høy risiko

Filipendula kamtschatica

kjempemjødurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Fragaria moschata

moskusjordbær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Geum aleppicum

russehumleblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Geum quellyon

chilehumleblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Glyceria grandis

møllesøtgras

Fremmed art

HI - Høy risiko

Glyceria maxima

kjempesøtgras

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lonicera caprifolium

kaprifol

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lonicera involucrata

skjermleddved

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lonicera tatarica

tatarleddved

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lycium barbarum

bukketorn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lysimachia nummularia

krypfredløs

Fremmed art

HI - Høy risiko

Lysimachia punctata

fagerfredløs

Fremmed art

HI - Høy risiko

Mahonia aquifolium

mahonie

Fremmed art

HI - Høy risiko

Melilotus altissimus

strandsteinkløver

Fremmed art

HI - Høy risiko

Nymphoides peltata

sjøgull

Fremmed art

HI - Høy risiko

Petasites hybridus

legepestrot

Fremmed art

HI - Høy risiko

Petasites japonicus

 

Fremmed art

HI - Høy risiko

Picea glauca

hvitgran

Fremmed art

HI - Høy risiko

Pinus peuce

silkefuru

Fremmed art

HI - Høy risiko

Prunus cerasifera

kirsebærplomme

Fremmed art

HI - Høy risiko

Prunus cerasus

kirsebær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Prunus serotina

romhegg

Fremmed art

HI - Høy risiko

Robinia pseudacacia

robinia

Fremmed art

HI - Høy risiko

Rubus armeniacus

arménbjørnebær

Fremmed art

HI - Høy risiko

Rumex pseudoalpinus

alpehøymol

Fremmed art

HI - Høy risiko

Salix ×meyeriana

blankpil

Fremmed art

HI - Høy risiko

Sambucus racemosa

rødhyll

Fremmed art

HI - Høy risiko

Senecio inaequidens

boersvineblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Senecio viscosus

klistersvineblom

Fremmed art

HI - Høy risiko

Solidago gigantea

 

Fremmed art

HI - Høy risiko

Sorbaria sorbifolia

rognspirea

Fremmed art

HI - Høy risiko

Spiraea ×rosalba

purpurspirea

Fremmed art

HI - Høy risiko

Spiraea ×rubella

bleikspirea

Fremmed art

HI - Høy risiko

Stratiotes aloides

vassaloe

Fremmed art

HI - Høy risiko

Swida alba

sibirkornell

Fremmed art

HI - Høy risiko

Symphytum officinale

valurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Symphytum ×uplandicum

mellomvalurt

Fremmed art

HI - Høy risiko

Syringa vulgaris

syrin

Fremmed art

HI - Høy risiko

Ulex europaeus

gulltorn

Fremmed art

HI - Høy risiko

Viola ×wittrockiana

hagestemorsblom

Fremmed art

HI - Høy risiko