Jump to main content
BLOMSTERRINGEN ER EN FULLSORTIMENTS BLOMSTERGROSSIST MED FOKUS PÅ KVALITET.

Image of Blomsterringen truck

Husøy, Senja – 2013

AS Blomsterringen Engros er en av de største aktørene på det norske potteplantemarkedet. Vi leverer kvalitetsplanter til gartnerier, hagesentre og blomsterforhandlere i hele Norge. Største parten av planteomsetningen er av norskproduserte varer, resten baserer seg på importerte produkter. Vi samarbeider med ledende eksportører i Danmark, Holland, Tyskland og Belgia.

HISTORIKK; AS Blomsterringen Engros ble dannet av tre produsenter i 1983. Det første året hadde Blomsterringen en omsetning på 14 mill. kroner. Virksomheten var i de første årene kun lokalisert på Økern Torg. Siden ble hovedkontor og lager etablert på Ulven, med underavdeling på Økern Torg. Sommeren 2005 ble hovdekontor og lager flyttet til Tunveien på Lørenskog.

01.01.2018 - Flytter Avdelingene fra Økern og Lørenskog sammen i nytt bygg på Lahaugmoen, Blomsterringen Oslo.

Etter over 36 år i bransjen har vi pr i dag 6 avdelinger rundt i landet; Oslo - Lahaugmoen, Stokke, Stavanger, Trondheim, Bergen, og Molde.

Vareflyt og god distribusjon er viktig for oss, og vi har ukentlig faste transportruter i hele landet med egne og innleide biler. Oppdatert datasystem direkte knyttet opp mot våre produsenter, gir selgerne full oversikt over tilgjengelige varer. Alle våre terminaler er moderne utstyrt med air condition og kjølerom for å best ivareta plantenes kvalitet på lager.

Våre kunder bestiller varer via nettet, e-mail, eller telefon. Både bestilling av varer hos produsent, behandling av ordren internt, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura går gjennom samme datasystem og bidrar til en effektiv vareflyt.

AS Blomsterringen Engros har egen fortollingsavdeling. I tillegg til å fortolle importsendingene, har avdelingen ansvaret for internkontrollene og den daglige kontakten med Mattilsynet.

Image of Blomsterringen truck

Småplanter hentet i Portugal – Leveres hos Horpestad Gartneri i Rogaland

 

Les mer om våre produkter & tjenester